Nordiske kommuner og regioners rolle i den grønne omstilling

Geografisk | august 2015 - december 2015

Konferencen “The role of Nordic municipalities and regions in the green transition” blev afholdt 10.-11. november 2015 i København. Formålet med konferencen var at fremvise konkrete eksempler på, hvordan nordiske kommuner og regioner bidrager til grøn vækst vha. bæredygtige løsninger og strategisk energiplanlægning på lokalt niveau.

Konferencen var målrettet energiplanlæggere og beslutningstagere fra de nordiske kommuner, regioner, erhverv og NGOer, som ønskede at øge deres indsats inden for grøn vækst.

Som opfølgning på konferencen, udarbejdede Ea Energianalyse en publikation for Nordisk Ministerråd til brug ved COP21, som præsenterer eksempler på 14 nordiske byer og kommuners indsats. Hensigten var, at publikationen skulle medvirke til formidling af nordiske erfaringer og løsninger til gavn for en global bæredygtig omstilling.

Ea Energianalyse havde ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af konferencen på vegne af det danske formandskab for Nordisk Ministeråd.