Det regionale elmarked og forsyningssikkerhed

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2015 - juni 2016

Sikrer det nuværende elmarkedsdesign en tilstrækkelig elforsyningssikkerhed?

Emnet er i øjeblikket genstand for intens debat i hele Europa, og flere større lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien har besluttet, at der er behov for yderligere foranstaltninger – såkaldte kapacitetsmekanismer – til at supplere det nuværende markedsdesign.

Ea Energianalyse har analyseret fordele og ulemper ved en række foreslåede og gennemførte tiltag i Europa, herunder både skøn over hvordan gennemførelsen af tiltagene vil påvirke nordiske elpriser, samt anbefalinger til de nordiske lande om en omkostningseffektiv vej til at sikre den nordiske elforsyningssikkerhed.

I forbindelse med projektet præsenterede Hans Henrik Lindboe, partner ved Ea Energianalyse, de foreløbige resultater ved Fortums workshop, som havde fokus på udvikling af og fremtiden for det regionale el-marked.