Det regionale elmarked og forsyningsikkerhed

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2015 - juni 2016

Sikrer det nuværende elmarkedsdesign en tilstrækkelig elforsyningsikkerhed?

Emnet er i øjeblikket genstand for intens debat i hele Europa, og flere større lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien har besluttet, at der er behov for yderligere foranstaltninger – såkaldte kapacitetsmekanismer – til at supplere det nuværende markedsdesign.

Ea Energianalyse har analyseret fordele og ulemper ved en række foreslåede og gennemførte tiltag i Europa, herunder både skøn over hvordan gennemførelsen af tiltagene vil påvirke nordiske elpriser, samt anbefalinger til de nordiske lande om en omkostningseffektiv vej til at sikre den nordiske elforsyningssikkerhed.

I forbindelse med projektet præsenterede Hans Henrik Lindboe, partner ved Ea Energianalyse, de foreløbige resultater ved Fortums workshop, som havde fokus på udvikling af og fremtiden for det regionale el marked.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen