Markedsgørelse af forsyningssikkerhed

Danmark | juli 2006 - maj 2010

Idag har netselskaberne og Energinet.dk ansvaret for forhold, som påvirker forsyningssikkerheden for el. I denne rapport analyseres trin i retning af en øget markedsgørelse af disse beslutninger. Dette omfatter blandt andet en højere grad af pris-fleksibelt elforbrug og kompensationsordninger, hvis der sker tekniske fejl i distributionssystemet.

Projektet er gennemført af COWI, Risø, Dansk Energi, RAM-løse edb og Ea Energianalyse med støtte fra EFP. Projektet løb fra juli 2006 til maj 2010.