Baggrundsrapporter til Klimakommissionen

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2009 - januar 2010

Ea Energianalyse har for Klimakommissionen udarbejdet en række analyser og baggrundsrapporter til kommissionens rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, som blev offentliggjort den 28. september 2010.

Det drejer sig om følgende baggrundsrapporter, hvoraf en del er udarbejdet i samarbejde med Risø-DTU:

  • ”Støtte til biomasse til energi og transport i Danmark i dag”, Ea Energianalyse, september 2010.
  • ”Baggrundsnotat om referenceforløb A og fremtidsforløb A”, RISØ DTU og Ea Energianalyse, september 2010.
  • ”Baggrundsnotat om referenceforløb U og fremtidsforløb U”, RISØ DTU og Ea Energianalyse, september 2010.
  • ”Modelanalyser af indpasning af fluktuerende elproduktion i energisystemet i fremtidsbillede for Danmark i 2050”, Ea Energianalyse, september 2010.
  • ”Modelanalyser af ambitiøst fremtidsforløb med hurtigere udfasning af fossile brændsler i el- og varmeforsyningen”, Ea Energianalyse, august 2010.
  • ”Udbygning med a-kraft i Sverige – konsekvenser for fremtidsforløbene”, Ea Energianalyse, august 2010.
  • ”Energiforbrug- og besparelser i produktionserhverv”, Ea Energianalyse og Risø DTU, september 2009.
  • ”Sektoranalyse – El- og varmeforsyning”, Ea Energianalyse, september 2010.
  • ”Notat om udfordringerne ved en fremskyndet vindkraftudbygning”. Udarbejdet i dialog med Energinet.dk, Ea Energianalyse, marts 2010.