Minivindmøller i København

Danmark | august 2009 - september 2009

Ea Energianalyse har for Københavns Kommune gennemført en analyse af forholdene for placering af mikro- og minivindmøller i København.

Rapporten omfatter produktionsforhold, lovgivning og en afdækning af de væsentligste miljøpåvirkninger. Projektøkonomi og rentabilitet er vurderet ved forskellige mølletyper under inddragelse af muligheder for nettilslutning og vurdering af møllernes effekt og produktion. Hertil kommer beregninger af den mulige CO2-reduktion ved forskellige mølletyper.

Endvidere indeholder rapporten overvejelser omkring placeringsmuligheder i København samt de væsentligste miljøpåvirkninger. Rapporten baserer sig på erfaringer med minivindmøller både i Danmark og i udlandet samt erfaringer med projekt- og samfundsøkonomi for vindmøller i almindelighed. Der er primært tale om et litteraturstudie suppleret med egne beregninger.