Analyse af mFRR-markedet i DK2

Danmark | november 2020 - december 2020

For at sikre forsyningssikkerheden i elsystemet, indkøber Energinet forskellige typer af reserver for markedsområderne DK1 og DK2. De vigtigste er indkøb til frekvensstabilisering, frekvensgenopretning og til balanceudligning (tertiær reserve –manuelle reserver, mFRR).

Dette projekt omhandlede indkøbet af mFRR-reserver i DK2 (Østdanmark). Før 2021 blev størstedelen af behovet for reservation af mFRR indkøbt på femårige aftaler med få, udvalgte anlæg. Det er Energinets hensigt, at mFRR i DK2 skal indkøbes på væsentligt kortere kontrakter, og fra 1. januar 2021 bliver reserverne derfor indkøbt på en ny måde.

Ea Energianalyse har udført en analyse af prisdannelsen for år 2021 for tre scenarier:

– Indkøb efter nuværende metode for indkøb af mFRR, den fulde mængde på 600MW på dagsauktioner.

– Indkøb efter en ny metode uden reservation på Storebælt, indkøb af 40% på dagsauktioner og 60% på månedsauktioner.

– Indkøb efter en ny metode med reservation på Storebælt på ca. 10% af samlet volumen, resterende volumen fordeles med 40% på dagsauktioner og 60% på månedsauktioner.

Projektet blev udført for Energinet i november og december 2020.