Analyse af ny forsyning til fjernvarmesystemet i Nakskov

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2021 - september 2021

Lolland Varme, som leverer varme til ca. 5.500 kunder på Vest- og Midtlolland, har i dag fjernvarmeproduktion baseret primært på biomasse.

Dette projekt omhandlede fjernvarmeforsyningen i Nakskov, som overvejende sker fra to varmecentraler baseret på hhv. træflis og halm. Træfliskedlerne nærmer sig deres tekniske levetid, og Lolland Varme var derfor i færd med at analysere, hvilke varmeproduktionsteknologier, der skulle erstatte kedlerne.

I de senere år er der etableret store mængder biomassekapacitet i den danske fjernvarmeforsyning, men i fremtiden forventes udbygningen med ny kapacitet i langt højere grad at blive domineret af varmepumpeløsninger. Dette hænger sammen med et politisk ønske om øget elektrificering af energisystemet for at kunne udnytte stigende mængder af sol og vind samt ændret regulering, der stort set fritager strøm til varmepumper fra afgifter. Fjernvarmen kan dermed tilføre energisystemet fleksibilitet og bidrage til at integrere solceller og vindkraft.

Lolland Varme ville gerne være på forkant med fremtidens fleksible energisystem, og ønskede derfor at undersøge mulighederne for at elektrificere varmeproduktionen i Nakskov.

Ea Energianalyse foretog sammen med PlanEnergi en analyse af alternative muligheder for fjernvarmeforsyning af Nakskov, der skulle lede frem til en investeringsbeslutning for ny produktion. I analysen blev der lavet en screening af relevante teknologier, der giver mulighed for at bidrage til elektrificering af varmeproduktionen, men samtidig kan sikre lave varmepriser i fremtiden. Derefter blev et feasibility studie udført for de udvalgte teknologier, screeningen pegede på.

Projektet blev udført for Lolland Varme og Gate 21 som en del af projektet DG STORE, og det løb fra januar til september 2021.