Casestudier af investeringer i fjernvarme

Danmark | marts 2019 - juli 2019

Afledt af Energiaftalen fra 2018 og regeringens forsyningsstrategi, har Energistyrelsen gennemført en række analyser af konsekvenserne ved at ophæve produktions- og forbrugerbindinger i den kollektive varmeforsyning.

Vurderingen af konsekvenserne af ændring af produktionsbindingerne blev bl.a. afdækket ved repræsentativt udvalgte casestudier, der blev gennemført af konsulenter. NIRAS og Ea Energianalyse blev valgt til at gennemføre casestudierne på grund af deres erfaringer fra arbejdet med Energistyrelsens rådgivningsindsats for de hårdest ramte grundbeløbsværker.

Arbejdet i projektet omfattede dataindsamling, modelberegninger af investeringer i fjernvarmeproduktion og -lagre, samt afrapportering af resultater og drøftelse af disse med fjernvarmeselskaberne.

Projektet løb fra marts til juli 2019.