Energispareanalyse

Energiforbrug, besparelser og demand response | februar 2019 - juni 2019

I dette projekt udførte Ea Energianalyse en analyse for Synergi med det formål at bestemme det økonomiske potentiale for energibesparelser set i lyset af de langsigtede danske klima- og energimålsætninger frem mod 2050.

Analysen havde et samfundsøkonomisk perspektiv, og så derfor på det samlede regnestykke for det danske samfund, i stedet for at have et brugerøkonomisk perspektiv.

Rapporten “Analyse af det samfundsøkonomiske potentiale for energibesparelser” kan downloades her på siden.

Projektet løb fra februar til juni 2019.