Energispareanalyse

Energiforbrug, besparelser og demand response | februar 2019 - juni 2019

I dette projekt udførte Ea Energianalyse en analyse for Synergi med det formål at bestemme det økonomiske potentiale for energibesparelser set i lyset af de langsigtede danske klima- og energimålsætninger frem mod 2050.

Analysen havde et samfundsøkonomisk perspektiv, og så derfor på det samlede regnestykke for det danske samfund, i stedet for at have et brugerøkonomisk perspektiv.

Rapporten “Analyse af det samfundsøkonomiske potentiale for energibesparelser” kan downloades her på siden.

Projektet løb fra februar til juni 2019.

Hvor vi har arbejdet