Fleksibilitet i elforbruget i det europæiske energisystem

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2023 - oktober 2023

I et projekt for Danfoss har Ea Energianalyse undersøgt påvirkningen af fleksibilitet i elforbrug på det fremtidige europæiske energisystem. En langsigtet analyse blev udført for 2025, 2030 og 2050, i overensstemmelse med EU’s mål om klimaneutralitet i 2050. Undersøgelsen havde som mål at opgøre den overordnede værdi i forskellige former for fleksibilitet i elforbruget.

Nøglebegreberne inkluderede samfundsøkonomisk påvirkning, økonomiske fordele for forbrugere, CO2-udledninger og reduktioner i brændstofforbrug, og elpriser. Disse blev undersøgt i tre scenarier, der repræsenterede forskellige niveauer af fleksibilitet.

Energisystemmodellen Balmorel blev anvendt til at analysere de europæiske day-ahed markeder, med fokus på at optimere udbud- og efterspørgselsdynamikker for at minimere de samlede systemomkostninger.

Resultaterne fra undersøgelsen viste at i 2050 ville scenariet med det højeste niveau af fleksibilitet kunne give en samfundsøkonomisk gevinst på €15.5 milliarder om året, reducere forbrugeromkostninger med omtrent €26 milliarder om året, og nedbringe de gennemsnitlige elpriser for forbrugerne fra €61/MWh til €55/MWh.

Projektet løb fra august til oktober 2023. Rapporten kan downloades her på siden.