Klimabelastning ved ferierejser

Danmark | december 2019 - januar 2020

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse emissionsfaktorer for en række transportformer, til brug ved beregning af en rejses samlede klimabelastning. Udover klimabelastningen fra transport, blev belastningen fra hotelovernatninger også behandlet.

Da rejseadfærd kan påvirke en rejses klimabelastning, kan små adfærdsændringer være et nemt virkemiddel til reduktion af emissioner. I lyset af dette blev der for udvalgte transportformer beregnet, hvordan en given adfærdsændring kan påvirke den rejsendes klimaaftryk.

Projektet blev udført for FDM, og det løb fra december 2019 til januar 2020.