Konsekvenser ved forbrugerbindinger i fjernvarmen

Danmark | juni 2018 - januar 2019

I Danmark er fjernvarmeproduktionen fordelt på mere end 400 distributionsselskaber, der leverer fjernvarme til omtrent 64 % af danske husstande. Regeringen ønsker at modernisere varmesektoren i Danmark, så der kommer en større grad af frihed ved valg af opvarmningsform både for forbrugerne og for fjernvarmeværkerne. Afledt af Energiaftalen fra juni 2018 og regeringens forsyningsstrategi, har Energistyrelsen igangsat en række analyser af konsekvenserne ved at modernisere den kollektive varmeforsyning. Ea har med bistand fra Grøn Energi leveret en rapport med følgende input til disse analyser:

  • Et udbygget og kvalitetssikret data- og analysegrundlag til vurdering af konsekvenser ved at ophæve tilslutningspligt, forblivelsespligt og aftagepligt for blokvarmecentraler.
  • Kortlægning af ikke-økonomiske faktorer med betydning for forbrugernes valg af opvarmningskilde.
  • Konsekvensvurdering af at fjerne områdeafgrænsning og elvarmeforbud, i et scenarie hvor væsentlige produktions- og forbrugerbindinger er fjernet samtidig med, at der ikke længere stilles krav om positiv samfundsøkonomi for projektgodkendelse. Her inddrages også ikke-økonomiske faktorer.

Projektet blev gennemført i juni – december 2018