Liberalisering af den danske elsektor

Danmark | januar 2020 - maj 2020

I dette projekt blev liberalisering af den danske elsektor i perioden 1995 til 2020 analyseret.

På baggrund af analysen har Ea Energianalyse sammen med Energistyrelsen udfærdiget en rapport. Håbet er at rapporten kan give inspiration og vejledning til partnerlande, der nu er i gang med den samme liberaliseringsproces.

I rapporten fremhæves de centrale erfaringer fra den danske liberaliseringsproces, både udfordringerne og de positive resultater. Udviklingen af engrosmarkedet, som i dag omfatter 23 lande som deler spotmarkedet, anses som en af de store succeser. Det store marked giver god konkurrence og fx gode muligheder for at udnytte den variable vindkraft. Andre områder har været vanskeligere, fx reguleringen af distributionsselskaberne, udviklingen af detailmarkedet og regulators funktion. På alle disse områder har der været nødvendigt at korrigere reguleringen flere gange. Selv om startskuddet til liberaliseringen lød i 1999, så er det først i slutningen af 2020 alle kunder bliver afregnet efter deres helt aktuelle forbrug (timemålt forbrug).

Projektet løb fra januar til juni 2020 og rapporten kan downloades her på siden.