Mexico: Benchmark til planlægning for transmissionssystemer

Mexico | marts 2020 - juni 2020

Ea Energianalyse er konsulent for Energistyrelsen i dette projekt. Undersøgelsen er en benchmarkundersøgelse, der sammenligner metodologier for transmissionssystemplanlægning og cost-benefit analyser, anvendt til en sammenkoblet planlægningsproces for elnettet i Mexico, USA og Europa.

Undersøgelsen beskriver fremgangsmåder fra udvalgte ISO’er / TSO’er i USA (CAISO, PJM, MISO, ERCOT) og Europa (ENTSO-E) og giver anbefalinger til anvendelse i Mexico til den mexicanske ISO, CENACE.

Projektet er finansieret af Energistyrelsen og er en del af det dansk-mexicanske klima- og energisamarbejde fra 2017-2020. Fra Mexico deltager den mexicanske ISO, CENACE.