Potentielle afsætningsmuligheder for CO2

Danmark | januar 2021 - juni 2021

Ea Energianalyse har for HOFOR undersøgt de nuværende markeder for CO2, og set på omkostninger til CO2-fangst, -lagring og -transport. Endvidere blev der indledningsvist set på, hvilke faktorer der kan blive bestemmende for prisudviklingen ved salg af CO2 fra et HOFOR-ejet biomassefyret kraftvarmeværk.

Projektet løb fra januar til juni 2021.