Transportanalyse til klimaplan

Danmark | november 2018 - januar 2019

Ea Energianalyse udførte konsekvensanalyser og privatøkonomiberegning af effekterne af en række potentielle tiltag i vejtransportsektoren ved hjælp af bl.a. PETRA-modellen.

Analyserne var til brug for Enhedslistens klimaplan fra februar 2019, som omfatter konkrete tiltag frem mod 2030, der viser hvordan Danmarks nettoudledning af drivhusgasser kan gå i nul i 2040.

Indenfor vejtransportområdet reduceres CO2-udledningen med 50% i forhold til 2005, bl.a. ved stop for salg af diesel- og benzindrevne biler, tilskud til elbiler, højere brændstofafgifter og vejbenyttelsesafgifter.