Ukrainekrigens påvirkning på svenske elektricitetspriser

Norden | marts 2022 - december 2022

Krisen i Ukraine har hidtil usete effekter på de europæiske energimarkeder. Da de invaderede Ukraine, dækkede Rusland omkring 40% af det europæiske gasbehov, og som konsekvens af krigen røg de allerede høje naturgaspriser helt i vejret, sammen med store stigninger i olie- og kulpriser.

Dette projekt havde til formål at analysere de effekter, de dystre udsigter for fossile brændstofpriser ville have på det nordiske energimarked, derunder hvordan foranstaltninger taget af nordiske og europæiske aktører ville kunne påvirke effekterne.

De undersøgte handlinger omfattede elektricitetsbehovet i forskellige regioner i Europa, øget forsyning af el fra vind, sol og termiske kilder, og øget transmissionskapacitet i Sverige. Konklusionen var at lavere forbrug er den hurtigste og mest effektive måde at sænke elektricitetspriserne i Sverige.

Ea bistod det svenske energiforskningsinstitut Energiforsk i projektet, som løb fra marts til december 2022. Den resulterende rapport, ”Lowering prices in a hurry”, kan findes på deres hjemmeside.