Business case for biomassefyret kraftvarmeværk

Affald, bioenergi, geotermi | september 2010 - april 2011

Københavns Energi (nu HOFOR) igangsatte i efteråret 2010 en analyse af mulighederne for etablering af et kraftvarmeværk som erstatning for den varmeproduktion, der forsvinder, når ældre varmeproduktionsenheder skrottes.

For at leve op til Københavns Kommunes vision om at være CO2-neutral i 2025 blev der udelukkende set på et rent biomassefyret anlæg.

Analysearbejdet blev gennemføret som et samarbejde mellem Københavns Energi, Ea Energianalyse og Rambøll.

Forskellige teknologier og brændsler blev sammenlignet bl.a. mht. økonomi, teknik, miljø, ressourcer og risiko. Dette skete bl.a. vha. varmebalanceberegninger for de forskellige anlægstyper samt systemberegninger for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet. Arbejdet mundede ud i en business case, hvor to teknologier blev anbefalet til yderligere undersøgelse.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen