Varmelager i Nordhavn

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2010 - april 2011

COWI og Ea Energianalyse har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) undersøgt værdien af et stort varmelager i Københavns Nordhavn.

Analysen havde til formål at analysere nytten af lageret i samspil med hovedstadens kraftvarmesystem på kort og lang sigt. Herunder belyser projektet, hvilke elementer der skaber varmelagerets nytteværdi, og hvordan nytteværdien påvirkes ved ændring af rammebetingelserne på længere sigt. Eksempelvis undersøges påvirkningen ved stigende mængder vindkraft i det omgivende energisystem samt geotermi og solvarme i hovedstadens kraftvarmesystem.


Analysen er gennemført i modelværktøjet Balmorel, der indeholder en detaljeret beskrivelse af fjernvarmesystemet i København.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen