Evaluering af ​​elbilers værdi for elsystemet

Danmark | juli 2011 - september 2011

Ea Energianalyse har undersøgt den nuværende og fremtidige værdi af elbiler for elsystemet. Med fokus på elbilejere i Tyskland, Storbritannien og Danmark har Ea udarbejdet en beskrivelse af de respektive elmarkeder og en prognose for, hvordan disse markeder kan udvikle sig frem mod 2030, og hvordan dette vil påvirke ​​elbilernes værdi for elsystemet.

Store mængder VE i elsystemet

Indførelsen af store mængder fluktuerende vedvarende energi fra fx sol og vind er en stor udfordring for elsystemet. Ved udgangen af 2010 lå den installerede solcellekapacitet i Europa på 29 GW, og vindkraft lå på 84 GW. Set i lyset af EU’s 2020-mål kan der forventes stærk vækst inden for begge teknologier i de kommende år.

Batterier i elbiler kan spille en dobbelt rolle

I en fremtid med en høj andel af vedvarende energi i elsystemet kan batterierne i elbilerne spille en dobbelt rolle: som energilager for elbilerne og som leverandør af ydelser til elsystemet. Dette vil gøre det muligt at integrere en større mængde elproduktion. Den samlede værdi af elbiler for elsystemet er sammensat af mange aspekter, hvilket blev analyseret i forskellige sandsynlige fremtidsscenarier.