Oplæg til energistrategi for Gladsaxe Kommune

Danmark | september 2011 - december 2011

Ea Energianalyse har udarbejdet et oplæg til energistrategi for Gladsaxe Kommune.
Formålet har været at analysere energistrømmene i Gladsaxe med henblik på at identificere muligheder for energibesparelser og etablering lokale energianlæg. Som udgangspunkt for analyserne er der derfor opstillet et energiregnskab baseret kommunens CO2-regnskab.

Tre udviklingsscenarier frem til 2050

For at kaste lys over forskellige energifremtider er der opstillet tre udviklingsscenarier, henholdsvis et baseline-scenarie, et besparelses-scenarie og et kombineret besparelses- og VE-scenarie.  Tidshorisonten for scenarierne er i dag og frem til 2050 med en mellemstation i 2025. Herunder er der foretaget en økonomisk analyse af udvalgte tiltag, der kan bidrage til at reducere energiforbruget eller styrke anvendelsen af vedvarende energi i kommunen.