Alternativer til oliefyr

| februar 2012 - marts 2012

I regeringens oplæg ”Vores Energi” fra november 2011 lægges der op til, at alle oliefyr er udfaset fra varmeforsyningen i 2030. Dette skal bl.a. gennemføres ved at indføre et stop for installation af oliefyr i eksisterende byggeri fra 2015.

To hovedbarrierer

I forbindelse med de efterfølgende energiforhandlinger er der stillet spørgsmål ved realismen og rimeligheden i et forbud mod oliefyr. Der nævnes to hovedbarrierer:

  • Mange husejere med oliefyr kan ikke opnå finansiering til en ny varmeforsyning.
  • Der er kun få alternativer til oliefyr, og alternativerne er ikke privatøkonomisk rentable.

På den baggrund har TEKNIQ anmodet Ea Energianalyse om at gennemføre en analyse, der gennemgår alternative varmeforsyningssystemer for huse med oliefyr og vurderer privatøkonomien i disse. Desuden diskuteres forskellige muligheder for finansiering af et nyt varmeforsyningssystem.