Driftsstrategi for Køge Kraftvarme

Danmark | maj 2012 - juni 2012

VEKS har pr. 1. maj 2012 overtaget Køge Kraftvarmeværk (KKV) fra DONG Energy. Værket består af to blokke, KKV7 og KKV8, men KKV7 har været ude af drift i 3 år, og alene KKV8 kører i dag og leverer procesdamp til Junckers samt producerer el til elmarkedet.

Det er planlagt, at anlægget i maj 2013 skal påbegynde fjernvarmeleverance til Køge, og i 2014 tilkobles anlægget det sammenhængende fjernvarmesystem i Hovedstadsområdet.

I forbindelse med VEKS’s overtagelse af KKV har Ea Energianalyse bistået med en vurdering af driftsstrategien for værket samt en beskrivelse af aktuelle muligheder og risici i elmarkedet.

Arbejdet har indeholdt følgende elementer:

  • Vurdering af KKV’s aktuelle driftsstrategi.
  • Beskrivelse af budmuligheder i elspotmarkedet og anbefalinger til budstrategi.
  • Beskrivelse af øvrige muligheder for handel med el, herunder i eftermarkeder (elbas og regulérkraft) og mulige gevinster og omkostninger.
  • Vurdering af omkostninger ved ubalancer i elmarkedet for KKV.
  • Kort beskrivelse af muligheder og udfordringer ved drift i elmarkedet, når KKV7 idriftsættes og fjernvarmen tilkobles.