DØRS: Miljø- og økonomiberegninger i Balmorel

Balmorel: Energisystemsmodel | maj 2012 - februar 2013

Ea Energianalyse hjælper De Økonomiske Råds Sekretariat med beregninger og analyser i Balmorel-modellen og bidrager med bistand om forskellige energirelaterede emner. Beregninger og analyser bidrager til publikationen Miljø og Økonomi, der udarbejdes af Det Miljøøkonomiske Råd.

Løbene bistand

Miljø og Økonomi er en årligt tilbagevendende publikation. Ea Energianalyse har tidligere bidraget med ad hoc opgaver i form af beregninger og analyser.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen