Beregning af privat energiforbrug

Danmark | oktober 2013 - december 2013

Ea Energianalyse har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udviklet en database metode til at beregne det private energiforbrug baseret på indmeldingerne til BBR registeret.

Ministeriet har hidtil haft adgang til samme BBR data, men har ikke kunne lave detaljerede statistikker da indmeldingerne har dækket over lange inkongruente perioder. Desuden er data mængden også så stor, at man ikke kan behandle og analysere data i regneark.

Disse statistikker kan uddeles efter henvendelse fra kommuner og den udviklede metode er også et af grundlagende for Miljøportalens CO2-beregner.

Fra BBR bruges udtræk af kildedata på energiforbrug fordelt på forsyningsart samt måler- og adressedata, og DMI leverer data om graddage, der fortæller, hvor koldt det har været, og dermed hvor meget energi, der er brugt til opvarmning.

Det indberettede forbrug er blevet periodiseret, så forbruget svarer til månedlige perioder på baggrund af DMI’s data fordelt på regioner, så lokalitet og sæson danner grundlag for det periodiserede forbrug.