Sourcing af træflis til Amager Bio4

Affald, bioenergi, geotermi | juni 2014 - december 2014

HOFOR har iværksat opførelsen af en ny blok på Amagerværket, blok 4, som vil benytte bæredygtig træflis i en CFB (cirkulerende fluid bed) kedel. Med en nominel indfyret effekt på 500 MW, og produktion af 150 MW el og 400 MJ/s varme, eller 550 MJ/s varme ved by-pass af turbine, vil det forventede årlige brændelsforbrug være omkring 1,2 millioner tons træflis.

Med udgangspunkt i forudgående arbejde for HOFOR, under en tidligere projektfase, har Ea Energianalyse bistået HOFOR i undersøgelsen af en række spørgsmål i forbindelse med sourcing af 1,2 millioner tons træflis årligt. Opgaven indebar møder med potentielle leverandører, feltture til skove i en række potentielle sourcing regioner og -lande, analyse af markedet for træflis, diskussion af potentielle sourcing strategier og -kontraktformer, samt skitsering af problemstillinger relateret til bæredygtighed i forbindelse med brugen af ​​træflis.

Leverancerne omfattede en rapport over analyseresultaterne og skræddersyede modeller for prissætning af træflis, transport og bæredygtighed.