Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Norden | september 2014 - juni 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP2016) var et forskningssamarbejde mellem det internationale energiagentur IEA, syv ledende forskningsinstitutioner fra de nordiske lande, samt Nordic Energy Research. Ea Energianalyse repræsenterede det danske hold sammen med DTU Management Engineering.

NETP2016 viste i scenarieanalyser, hvordan de nordiske lande kan opnå et næsten CO2-neutralt energisystem i 2050. I scenarierne opnåedes en reduktion af energirelateret CO2-emission på 85% (i forhold til 1990) i de Nordiske lande under hensyntagen til lavest mulige systemomkostninger. Analyserne viste også et betydeligt potentiale for eksport af el fra Norden til de omkringliggende lande, samtidig med at vandkraftressourcerne i Norge og Sverige kunne bidrage til at balancere elsystemet.

Sammen med DTU Management Engineering bidrog Ea Energianalyse især til en detaljeret analyse af, hvordan stigende mængder fluktuerende elproduktion fra vind og sol kunne integreres i energisystemet.

Projektet byggede videre på en tidligere udgave, som blev afsluttet i 2013 og som præsenterede teknologiske muligheder frem mod et CO2-neutralt energisystem i Norden i 2050.