Byudvikling optimeret med energimodel

Danmark | september 2014 - marts 2017

Byplanlæggere bliver i stigende grad involveret i at minimere energirelaterede klimapåvirkninger i forbindelse med byudvikling.

Formålet med dette projekt var at udvikle en interaktiv model for byplanlæggere, som gør det nemt at inddrage fjernkøling og fjernvarme i byudviklingen. Ved hjælp af modellen skulle det være muligt at evaluere forskellige scenarier og de resulterende udledninger af drivhusgasser, energibesparelser samt andre sociale og økonomiske fordele.

Som en del af modellen blev en række eksempler på hvilke typer af energi, der er hensigtsmæssige i forskellige typer af bebyggelse, udviklet med henblik på at øge forståelsen af forholdet mellem bebyggelse og fjernkøling/fjernvarme i byplanlæggerens arbejde.

Ea Energianalyse leverede ekspertise i forhold til energimodeller og fjernkøling/fjernvarme til projektet, der blev ledt af Sustainability Solution Group (SSG) fra Canada.