Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2014 - december 2015

Mange kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden arbejder med strategisk energiplanlægning, og da energisystemerne i kommunerne hænger nøje sammen, er der et stort behov for koordinering på tværs.

Ti større fjernvarmeselskaber i Region Hovedstaden har i fælleskab afdækket mulige fordele ved at koble fjernvarmenet sammen i en analyse af udviklingen af fjernvarmesystemerne frem mod 2035.

Projektets formålet var at gennemføre en analyse af udbygning af fjernvarmesystemet med varmeproduktions- og varmetransmissionsanlæg, med særlig fokus på at identificere potentielle samarbejdsprojekter for fjernvarmeselskaberne. Desuden var det en vigtig del af projektet at etablere et dialogforum for fælles drøftelse af udfordringerne ved udvikling af fjernvarmeforsyningen i regionerne.

Med input fra selskaberne blev et samlet beregningsgrundlag for de regionale analyser opstillet, og en beregningsmodel i modelværktøjet Balmorel blev udarbejdet.

Analysen havde deltagelse fra 31 selskaber, og havde en styregruppe bestående af CTR, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning, VEKS, HOFOR, Farum Fjernvarme, Høje Taastrup Fjernvarme, Nordforbrænding, Frederiksberg Forsyning og Forsyning Helsingør. Ea Energianalyse har udarbejdet de faglige analyser i projektet.

Resultater af analysen

Frem mod 2035 er der et betydeligt behov for etablering af ny varmeproduktionskapacitet i regionen. Dette skyldes dels, at den nuværende kapacitet gradvist vil blive teknisk udtjent, dels at den nuværende kapacitet (specielt de naturgasfyrede kraftvarmeværker) har høje varmeproduktionsomkostninger. Endvidere er der i regionen en målsætning om omstilling til 100% VE i el- og varmeforsyningen i 2035.

I et selskabsøkonomisk perspektiv viser analysen, at ny grundlastkapacitet vil bestå primært af biomasse-kraftvarme og sekundært af solvarme i mindre fjernvarmeområder. Desuden viser analysen, at fjernvarmenettet kan optimeres ved at investere ca. 190 MW i ny transmissionskapacitet. Dermed bindes regionens fjernvarmenet tættere sammen.

I et samfundsøkonomisk perspektiv viser analysen, at varmepumper spiller en meget stor rolle i regionens fjernvarmeforsyning. Biomasse-kraftvarme bidrager her kun med produktion fra eksisterende/planlagte anlæg, og solvarme er ude af billedet. Investering i ny storskala biomasse-kraftvarme på de centrale kraftværkspladser er dog tæt på at kunne konkurrere med varmepumperne, og der er ikke analyseret konkrete lokaliteter/medier til varmepumperne.

Analysen bekræfter, at uoverensstemmelser mellem selskabs- og samfundsøkonomi skaber usikkerhed om, hvilke varmeproduktionsinvesteringer der bør vælges i den grønne omstilling.