Økonomisk regulering af gassektoren

Danmark | maj 2015 - september 2015

En tværministeriel arbejdsgruppe fik med Vækstplan 2014 til opgave at analysere, hvordan gassektoren kan effektiviseres. I den forbindelse analyserede Ea Energianalyse den økonomiske regulering af gassektoren for Energistyrelsen.

I analysen indgik en gennemgang af den økonomiske regulering af naturgasdistributionsselskaberne, en baselinefremskrivning af udviklingen af selskabernes indtægtsramme og omkostninger. Endvidere blev Elreguleringsudvalgets anbefalinger til en fremtidig regulering vurderet med hensyn til hvilke elemeter, der kan have relevans for gassektoren.

Analysen bidrog som vidensgrundlag for den endelige rapport ”En effektiv gassektor”, der blev offentliggjort af Energistyrelsen i februar 2016. I rapporten anbefaledes bl.a. at indførelsen af en gasengrosmodel skulle afvente erfaringerne fra engrosmodellen på elmarkedet, der indførtes i april 2016.