IEA Bioenergy Forum – Forgasning af biomasse og affald

Affald, bioenergi, geotermi | september 2016 - marts 2019

Ea Energianalyse repræsenterede Danmark i Task 33. IEA Bioenergy Task 33 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forgasning af biomasse og affald.  Repræsentanter fra Østrig, Italien, Tyskland, Holland, Norge, Sverige, Schweiz, USA og Danmark deltog, og gennem samarbejdet blev halvårlige møder afholdt, typisk med tilhørende workshop om et udvalgt teknisk emne.

Formålet med den danske deltagelse var at formidle resultater fra danske FUD-aktiviteter og projekter om termisk forgasning af faste biobrændsler, samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter i andre lande og formidle dem til det danske netværk.

Et tre-årigt forløb blev indledt i Trondheim i maj 2016, og Task 33 havde blandt andet følgende projekter på programmet for 2016-2018:

  • Forgasning af affald – om anlægserfaringer med affaldsforgasning
  • Forbehandling af brændsler til forgasning, med fokus på biomasser, der er mindre egnet til termisk konvertering
  • Biomasseforgasning for Carbon capture, use and storage (CCUS)
  • Forgasningsbaserede hybridsystemer, hvor fx biomasse og solenergi kombineres
  • Brintproduktion via termisk forgasning
  • Erfaringer med biomasseforgasning
  • Biprodukter fra små forgasningsanlæg
  • Gasmåling ved biomasseforgasning

Desuden blev der samlet op på det sidste tre-årige forløb med succeshistorier om biomasseforgasning, der byggede på den seneste statusrapport fra Task 33, ligesom forløbet blev afsluttet med en statusrapport om forgasning af biomasse og affald.

Arbejdet blev samfinansieret af EUDP og Ea Energianalyse.