Konsolidering af Balmorel-modellering i Indonesien

Balmorel: Energisystemsmodel | maj 2017 - januar 2018

Indonesien og Danmark har haft et regeringssamarbejde siden 2005 (ESP), hvor den tredje fase løb fra 2013 til 2017 (ESP3). ESP3 er et samarbejde mellem den indonesiske og danske regering med det overordnede mål at støtte den indonesiske regering i at forene økonomisk vækst med bæredygtig udvikling gennem forbedret miljøforvaltning, klimatilpasning og afbødning af klimaforandringer.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet har Indonesien planer om at øge kapaciteten betydeligt i de kommende år. Målet er at udvikle energisektoren på en omkostningseffektiv måde og samtidig nå landets forventede mål for vedvarende energi. I den forbindelse arbejder Indonesien på at udvikle og styrke den nuværende kapacitet for energimodellering og forberede en scenarieanalyse for 2050.

I løbet af 2016 leverede Ea Energianalyse ekspertviden i modellering med Balmorel- og BalmorelLite modellerne, med det formål at udvikle modelleringskompetencerne i den indonesiske administration. I 2017 bidrog Ea med udviklingen af landets 2050 energiscenarier, som blev baserede på opdaterede efterspørgselsmodeller, og som blev udarbejdet i tæt samarbejde med NEC-modelleringsholdet og Energistyrelsen.

I forbindelse med projektet bidrog Ea også med:

  • Kortsigtede scenarieanalyser og anbefalinger til konkrete politikker: begge vil være i overensstemmelse med de langsigtede scenarier, så arbejdet følger den planlagte udvikling for Indonesiens energisystem.
  • Balmorel kapacitetsopbygning ved NEC
  • En vejledning til opsætning og opdatering af kortsigtede scenarier, samt anbefalinger til den institutionelle brug af Balmorel-modellen.
  • Seminarer i brug af Balmorel modellen, for at øge kendskabet til systemplanlægning til en bredere gruppe af interessenter.
  • Støtte til udarbejdelse af Indonesiens Energy Outlook 2017.

Projektet løb fra maj til december 2017. Rapporten kan hentes her på siden.