Tvangsbeordring af elproduktionsanlæg

Danmark | september 2017 - marts 2018

Ifølge elforsyningsloven har Energinet, af hensyn til elforsyningssikkerheden, mulighed for at beordre elproducenternes anlæg driftsklar eller i drift.

I efteråret 2017 gennemførte Ea Energianalyse et projekt for Energistyrelsen om kortlægning af anvendelsen af tvangsbeordringer af elproduktionsanlæg og en analyse af principper for afregning af tvangsbeordringerne.

I projektet indgik analyse af erfaringer fra andre lande og en interviewrunde med de danske aktører. Projektet gav indspil til revisionen af elforsyningsloven, der blev vedtaget i juni 2018.

Projektet blev gennemført fra september 2017 til marts 2018.