Varmeudbudsmodel for Køge Kraftvarmeværk

Danmark | september 2017 - december 2020

Køge Kraftvarme producerer procesdamp til industrivirksomheden Junckers og fjernvarme til Køge og til hovedstadens fjernvarmenet. Fjernvarmeproduktionen skal derfor indgå i den fælles, daglige lastfordeling af hovedstadens fjernvarme, som varetages af Varmelast.dk. Den daglige lastfordeling skal sikre en samlet, økonomisk optimering af fjernvarmeproduktionen. Her tages der hensyn til indtjeningen i elspotmarkedet. Samtidig skal der tages hensyn til, at Køge Kraftvarme som de eneste kan levere damp til Junckers. Dette kræver, at mindst den ene af værkets to blokke er i drift.

Udvikling af værktøj og løbende support

Ea Energianalyse har bistået Køge Kraftvarme i at udvikle et værktøj til indmeldelse til varmelastenheden, Varmelast.dk, og siden med tilpasning af værktøjer. Desuden yder Ea Energianalyse support i forbindelse med brugen af værktøjet.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen