Strategiudvikling for Litgrid

EU | maj 2018 - november 2018

Litgrid AB planlægger at synkronisere sit elnet med Kontinentaleuropa og har flere andre store transmissionsprojekter på vej, relaterede til etablering og integration af vedvarende energi.

Med afsæt i disse udfordringer bistod Ea Energianalyse Litgrid AB med langsigtet strategiudvikling. Som led i projektet blev der foretaget en kortlægning af trends i den europæiske elsektor indenfor innovation og teknologiudvikling, management og HR, elnetplanlægning, markedsudvikling og systemdrift. Endvidere indgik en kortlægning af arbejdet med strategiudvikling hos ni ledende europæiske TSO, heriblandt danske Energinet.

På baggrund af undersøgelserne gav studiet anbefalinger til strategiske prioriteter og innovative foranstaltninger som input til Litgrid ABs kommende tiårsstrategi.

Projektet blev udført i samarbejde med Ecofys, KPMG og Glimstedt.