Otte anbefalinger om udvikling af det nordiske elmarked

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2006 - december 2006

I dette projekt blev en rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe. Rapporten præsenterer en række kvalitative analyser med fokus på økonomiske fordele og ulemper ved elhandel, samt resultaterne af to interview-runder med interessenter fra systemoperatører, tilsynsmyndigheder og nationale producentsammenslutninger i de enkelte lande.

Der blev udviklet otte forslag til, hvordan man kan forbedre håndtering af flaskehalse og fordeling af omkostninger i det nordiske elmarked. Analyserne blev bl.a. udført ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel.

Rapporten er udarbejdet af COWI og Ea Energianalyse.