AFI-indberetning

Danmark | juli 2019 - januar 2020

AFI-direktivet (AFI står for ”alternative fuels infrastructure”) blev vedtaget i EU i 2014. Medlemslandene skal som følge heraf indsende dokumentation om deres implementering og resultater på vej mod en fossilfri transportsektor.

Ea Energianalyse støttede i dette projekt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i afrapporteringen om implementering af AFI-direktivet.

Der blev indhentet informationer om teknologiers udvikling og udbredelse, deres kommercielle potentialer og relevante aktørers forventninger til disse. Dette blev gjort gennem data- og litteraturindsamling, og gennem interviews med relevante markedsaktører.

Resultaterne blev præsenterede i en rapport og i et excelark.

Projektet løb fra juli 2019 til januar 2020.