Dansk Industris 2030-plan

Danmark | maj 2021 - oktober 2021

For Dansk Industri har Ea Energianalyse udarbejdet en analyse af muligheder og samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå målet om 70% reduktion af klimagasser i 2030. Omkostningsberegningen viser meromkostninger ved at bevæge sig fra regeringens basisfremskrivning KF21 til at nå 70%-målet.

Analysen er en opdatering af et tilsvarende projekt udført i 2019 som baggrund for Dansk Industris daværende 2030-plan.