IEA Wind Task 51 – prognoser

Vind og sol | juli 2022 - marts 2025

IEA Wind er et internationalt samarbejde, der har til formål at dele information og forskning for at fremme anvendelsen af vindenergi. Der er pt 24 lands- og sponsorrepræsentanter.

Arbejdet er inddelt i forskellige områder, ”tasks”, der hver fokuserer på et specifikt emne. Task 51 arbejder med prognoser for det vejrafhængige energisystem. Den danske deltagelse i Task 51 er varetaget af et konsortium med DTU Wind Energy som leder (operating agent). Ea Energianalyse er en del af konsortiet og bidrager med anvendelsen af prognoser ved at udvikle en model til at kunne planlægge for et hybridt energisystem bestående af vindenergi, elektrolyse og brintlagring.

Det igangværende arbejde løber over en fireårig periode fra 2022 til 2025.