IEA Wind Task 53 – Wind Energy Economics

Vind og sol | april 2022 - marts 2026

I dette nye, internationale IEA-forskningssamarbejde evalueres omkostninger og værdi af vindenergi i konteksten af dybe dekarboniseringsudviklinger og nye anvendelser af vindenergi, såsom integrationen af vind og brintproduktion. Selvom arbejdet fortsætter indsatsen fra Task 26 – Cost of Wind Energy, vil det planlagte arbejde også reflektere en betydelig ændring. Hvor Task 26 fokuserede på forståelsen af omkostninger ved og værdi af vindenergi over tid og henover forskellige rådeområder, vil dette nye samarbejde fokusere på metodeudvikling, dataopsamling for nye anvendelser af vindenergi (fx lagring, brint), udformning og drift af anlæg, og de medfølgende usikkerheder.

Der vil blive foretaget en vurdering af, hvordan energisektoren og teknologiudviklinger påvirker omkostningerne for og værdien af vindenergi på terawatt-niveauet, der er forventet i den dybe dekarbonisering, og undersøge hvilke metrikker, der er passende for en regulær og mere holistisk afrapportering af omkostninger og værditrends.

Fokusset på fremtidige anvendelser af vindenergi, der kan blive toneangivende for udviklingen af energisystemet, omfatter den kombinerede brug af brint og vind, integreret transmission og vindenergiløsninger (fx energiøer der fungerer som vedligehold af vindanlæg og transmissionsinfrastruktur), og skabelsen af højt industrialiserede, stor-volumen forsyningskæder.

Omkostninger ved og værdi af vindenergi vil blive vurderet i konteksten af dyb dekarboniseringsudviklinger og udviklinger i anvendelser af vindenergi.

Projektet løber indtil marts 2026.