IEA Wind Task 26 – Omkostninger ved Vindenergi

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2012 - december 2015

Ea Energianalyse deltager som repræsentant for Danmark i IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi – fase III. Det er et internationalt forum med det formål at udveksle viden og information om omkostningerne ved vindenergi.
 
Det primære mål med IEA Wind Task 26 er at identificere og kvantificere de væsentligste omkostningsdrivers ved vindenergi, samt at give en fælles metode til at sammenligne omkostningerne ved vindenergi i forskellige lande og med andre kilder til produktion af el.

IEA Wind Task – fase III består af fire delopgaver:

  • Opdatering af omkostningsanalyser af landbaseret vind med fokus på omkostningsdrivers og forskelle i de deltagende lande
  • Estimering af omkostninger ved energi fra havvindmøller samt identificering af de store omkostningsdrivers i hvert af de deltagende lande
  • Undersøge metoder og applikation af metoder til at forstå omkostninger ved vindenergi og økonomien ved udskiftning af gamle vindmøller med nye mere effektive.
  • Undersøge metoder og applikation af metoder til at forstå værdien af vindenergi i det elektriske system.

Ea Energianalyse leder blandt andet opgaven med at undersøge værdien af vindenergi, og ved brug af elmarkedsmodellen Balmorel bliver en række scenarieanalyser udført i samarbejde med de andre deltagere i IEA Wind Task 26.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen