IEA Wind Task 26 – Omkostninger ved Vindenergi

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2012 - september 2021

Ea Energianalyse deltager som repræsentant for Danmark i IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi. Det er et internationalt forum med det formål at udveksle viden og information om omkostningerne ved vindenergi.
 
Det primære mål med IEA Wind Task 26 er at identificere og kvantificere de væsentligste omkostningsdrivers ved vindenergi, samt at give en fælles metode til at sammenligne omkostningerne ved vindenergi i forskellige lande og med andre kilder til produktion af el.

IEA Wind Task – fase III består af fire delopgaver:

  • Opdatering af omkostningsanalyser af landbaseret vind med fokus på omkostningsdrivers og forskelle i de deltagende lande
  • Estimering af omkostninger ved energi fra havvindmøller samt identificering af de store omkostningsdrivers i hvert af de deltagende lande
  • Undersøge metoder og applikation af metoder til at forstå omkostninger ved vindenergi og økonomien ved udskiftning af gamle vindmøller med nye mere effektive.
  • Undersøge metoder og applikation af metoder til at forstå værdien af vindenergi i det elektriske system.

Ea Energianalyse leder blandt andet opgaven med at undersøge værdien af vindenergi, og ved brug af elmarkedsmodellen Balmorel bliver en række scenarieanalyser udført i samarbejde med de andre deltagere i IEA Wind Task 26.

IEA Wind Task – fase IV

Task 26 startede i 2009, og er nu i sin fjerde fase, der løber fra oktober 2018 til september 2021. I denne fase videreføres målene fra de tre tidligere faser.

De værdibærende dele af vindenergi undersøges også i Task 26, hvilke er blevet endnu vigtigere i takt med at energisektorplanlæggere og forsyningsdistributører ser mod en fremtid der kan indeholde langt højere gennemslagskraft for variable, vedvarende ressourcer, og flere samfund forsøger at ændre deres økonomi og arbejdskraft i sammenhæng med stigende forsyninger af vedvarende energi.

Gennem sit arbejde forsøger Task 26 at udvikle og vedligeholde konsistente og gennemskuelige metoder og data i samarbejde med det internationale samfund, for at støtte igangværende og fremtidige sammenligninger og validering af det arbejde indenfor vindenergi der foregår i det globale samfund.