IEA Wind Task 26 – Omkostninger ved Vindenergi

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2012 - december 2021

Ea Energianalyse deltager som repræsentant for Danmark i IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi. Det er et internationalt forum med det formål at udveksle viden og information om omkostningerne ved vindenergi.
 
Det primære mål med IEA Wind Task 26 er at identificere og kvantificere de væsentligste omkostningsdrivers ved vindenergi, samt at give en fælles metode til at sammenligne omkostningerne ved vindenergi i forskellige lande og med andre kilder til produktion af el.

IEA Wind Task – fase III består af fire delopgaver:

  • Opdatering af omkostningsanalyser af landbaseret vind med fokus på omkostningsdrivers og forskelle i de deltagende lande
  • Estimering af omkostninger ved energi fra havvindmøller samt identificering af de store omkostningsdrivers i hvert af de deltagende lande
  • Undersøge metoder og applikation af metoder til at forstå omkostninger ved vindenergi og økonomien ved udskiftning af gamle vindmøller med nye mere effektive.
  • Undersøge metoder og applikation af metoder til at forstå værdien af vindenergi i det elektriske system.

Ea Energianalyse leder blandt andet opgaven med at undersøge værdien af vindenergi, og ved brug af elmarkedsmodellen Balmorel bliver en række scenarieanalyser udført i samarbejde med de andre deltagere i IEA Wind Task 26.

IEA Wind Task – fase IV

Task 26 startede i 2009, og er nu i sin fjerde fase, der løber fra oktober 2018 til september 2021. I denne fase videreføres målene fra de tre tidligere faser.

De værdibærende dele af vindenergi undersøges også i Task 26, hvilke er blevet endnu vigtigere i takt med at energisektorplanlæggere og forsyningsdistributører ser mod en fremtid der kan indeholde langt højere gennemslagskraft for variable, vedvarende ressourcer, og flere samfund forsøger at ændre deres økonomi og arbejdskraft i sammenhæng med stigende forsyninger af vedvarende energi.

Gennem sit arbejde forsøger Task 26 at udvikle og vedligeholde konsistente og gennemskuelige metoder og data i samarbejde med det internationale samfund, for at støtte igangværende og fremtidige sammenligninger og validering af det arbejde indenfor vindenergi der foregår i det globale samfund.

IEA Wind TCP Rapporten

I november 2017 blev IEA Wind TCP-rapporten lanceret ved et dagsevent på Danmarks Tekniske Universitet.

Rapporten, der er udfærdiget af Ea Energianalyse og arbejdsgruppen fra IEA Wind TCP Task 26, indeholder analyser af udviklingen af det europæiske energisystem frem til 2030 og effekten af forskellige designs af vindmøller udforskes. Undersøgelsen fokuserer på markedsværdien af vindenergi og de totale systemomkostninger ved forskellige kombinationer af størrelsen på og den specifikke energi fra vindmøller.

Den igangværende transformation af energisystemet forøger vigtigheden af at integrere variabel vedvarende energi. Store mængder af vindenergi giver udfordringer for systemdriften og lægger pres på markedsværdien fra vindenergi. Blandt flere tiltag kan en mere systemvenlig tilføjelse af variabel vedvarende energi afhjælpe problemer med integrationen.

Vindmøller med højere tårne og større vingefang opnår højere kapacitetsfaktorer og har højere markedsværdi: I 2030 kan avancerede vindmøller indtjene så meget som 4.3 €/MWh mere (+13%) end business-as-usual-teknologi kan. Både nye og eksisterende vindmøller på land, samt havvindmøller, vil drage nytte af et skift til de nye designs for møller på land. Derudover viser det sig at specifikke mængder af energi har en langt større indflydelse på markedsværdien i forhold til møllens størrelse.

Vindmøller med en høj kapacitetsfaktor bidrager til lavere systemomkostninger på grund af lavere ’Levilized cost of Energy’ og mindre brændselsomkostninger under medium og spidsbelastning. Avancerede vindmøller har dog flere omkostninger i forhold til investeringsomkostninger pr MW. Derfor er afvejninger mellem omkostninger og værdi nødvendige for at vælge den optimale type af vindmølle, der vil variere kraftigt i forskellige dele af Europa afhængig af lokationen og de lokale markedsforhold.

Overvejelser omkring det teknologiske design, både i forhold til omkostninger og værdi, er vigtige når man skal evaluere værdien af vindkraftproduktion. Tager man ikke den teknologiske udvikling indenfor landvindmøller i betragtning når man analyserer udviklingen af energisystemer, kan det resultere i at man undervurderer konkurrencedygtigheden ved vindenergi og dets potentielle andel i en omkostningseffektiv systemudvikling.