Modelberegninger til Green Power Denmarks Elpris Outlook 2023

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2023 - juli 2023

Green Power Denmark har udgivet publikationen ”Elpris Outlook 2023”, der også udkom i 2018, 2019 og 2021. Elpris Outlook er Green Power Denmarks tilbagevendende publikation, der viser forskellige mulige fremtidsscenarier for elprisens udvikling på engrosmarkedet i Danmark og Nordvesteuropa. Rapporten gør status over de seneste års udvikling på elmarkedet og giver et bud på fremtiden, baseret på energisystemmodellen Balmorel.

Et væsentligt formål med Elpris Outlook 2023 er at illustrere hvilke dynamikker, der påvirker elprisdannelsen, og hvor stor effekt på elprisen forskellige faktorer har. Det er ikke et ønske at give ét centralt bud på elprisens udvikling, men at vise scenarier, der udspænder et udfaldsrun for prisudviklingen.

Ea Energianalyse har i projektet bistået Green Power Denmark ved at gennemføre de modelanalyser, der indgår som en del af publikationen. Ea har udført scenarieanalyser med Balmorel for at vise, hvilken retning elprisen kan bevæge sig over de kommende år og leveret sparring og baggrundsmateriale til Green Power Denmarks Outlook.

Green Power Denmark har i tidligere scenarieanalyser regnet på en udvikling baseret på fortsat anvendelse af fossile brændsler. Med den seneste udvikling med høje priser på fossile brændsler og ambitiøse klimamålsætninger er det vurderet som et usandsynligt scenarie på længere sigt. Der blev derfor i stedet fokuseret på scenarier, der belyser forskellige udviklingsveje mod en fremtid i 2050 med lav udledning af drivhusgasser fra energisystemet.

Projektet løb fra januar til juli 2023.