Plan for tilpasning af affaldskapaciteten i Danmark

Affald, bioenergi, geotermi | august 2020 - december 2020

Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i december 2020 en plan for at tilpasse den danske forbrændingskapacitet for affald, ved at lukke 30% af kapaciteten over de næste ti år.

I dette projekt udfærdigede Ea Energianalyse en baggrundsanalyse som grundlag for nedlukningsplanen.

Planen skulle sikre, at de miljømæssigt dårligste anlæg lukker, at der er en effektiv fordeling af affaldsmængder mellem anlæggene og at de mindst effektive anlæg lukker. Den miljøgodkendte kapacitet på 3,95 mio. tons skulle derved reduceres med 30% til 2,77 mio. tons i 2030.

Baggrundsrapporten “Kapacitetstilpasningsplan for affald – Analyserapport” viser analysemetoden og en række forudsætninger for planen. Baseret på de ovennævnte kriterier, oplister rapporten en række anlæg til nedlukning inden 2030. Lukkelisten er efterfølgende afvist af myndighederne.

Projektet løb fra august til december 2020, og rapporten kan downloades her på siden.