Rådgivning af grundbeløbsværker

Danmark | marts 2020 - december 2023

Ea Energianalyse er sammen med NIRAS, PlanEnergi, BDO og Advokatfirmaet Energi & Miljø blevet tildelt opgaven med at levere rådgivningsydelser til de mange kraftvarmeværker, der er sårbare over varmeprisstigninger efter at grundbeløbet er bortfaldet.

Staten har afsat 26 mio. kr. i en pulje målrettet de decentrale, naturgasbaserede kraftvarmeværker, som i en årrække har modtaget den statslige støtte. Energistyrelsen administrerer ordningen og har i et udbud i foråret 2020 valgt de rådgivere, som skal stå for indsatsen de kommende fire år.

Rådgivningen er gratis for varmeværkerne og dækker analyser og beregninger af varmeværkets produktion, muligheder for udvidelse af varmegrundlaget og optimering af ledningsnettet i forhold til varmeværkets individuelle behov.

Ea Energianalyse varetager den overordnede projektledelse af projektets fremdrift samt koordinering, vidensdeling og afrapportering til Energistyrelsen.

Find mere viden om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Projektet løber fra marts 2020 til slutningen af 2023.