Undersøgelse af landstrøm

Arktis | marts 2019 - juni 2019

I dette projekt har Ea Energianalyse udført en undersøgelse af landstrøm i Nuuk havn for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit.

Analysen fokuserede på muligheder for at forsyne skibe med strøm, når de ligger i havn i Nuuk, samt muligheder for eldrift af havnekraner. Der blev taget udgangspunkt i nuværende omkostninger for potentielle kunder og omkostningerne ved levering af strøm. Dermed skulle analysen bidrage med anbefalinger til en prissætning, der er attraktiv for alle parter.

Projektet løb fra marts til september 2019.