Varmeplan Hovedstaden 1

Danmark | april 2008 - juni 2009

Varmeselskaberne VEKS, KE (nu HOFOR) og CTR igangsatte i april 2008 et projekt om en samlet planlægning for udviklingen af fjernvarmeforsyningen i hovedstadsområdet.  

Projekt Varmeplan Hovedstaden skulle give varmeselskaberne mulighed for at sikre en fornuftig udvikling i varmeprisen og energieffektiviteten, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes, CO2-emissionen reduceres, og der anvendes mere vedvarende energi til varmeproduktion.

Fremtidens varmekilder

Projektet har bl.a. undersøgt, hvilke varmekilder der fremover er økonomisk og miljømæssigt interessante i hovedstadsområdets fjernvarmesystem, herunder hvilke typer decentrale teknologier, der spiller godt sammen med kraftvarme og fjernvarme.

Ea har været konsulent på projektet og har blandt andet gennemført scenarieanalyser frem mod 2025 med perspektiver frem mod 2050. Analyserne blev koordineret med VEKS, KE og CTRs arbejde på området. Dette omfattede vurderinger af behovet for investeringer i net og revurdering af områdeafgrænsning. Energimarkedsmodellen Balmorels datagrundlag, kraftvarmedel og netdel er videreudviklet og anvendt i dette projekt.

Projektet løb fra april 2008 til juni 2009.