Veje til en fossilfri energiforsyning

Affald, bioenergi, geotermi | maj 2010 - september 2010

Ea Energianalyse har analyseret el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at reducere udledningen af CO2.

CO2-neutral el- og varmeforsyning med vindkraft og biomasse-kraftvarme

Analysen viser, at Danmark kan få en CO2-neutral el- og varmeforsyning, hvor vindkraft og biomasse-kraftvarme er nøgleteknologierne. Fjernvarmen spiller i den forbindelse en væsentlig rolle i indpasningen af de store mængder vindkraft.

Selv massive investeringer i transmission vil være rentable

Samtidig viser analysen, at der er økonomi i endog meget store investeringer i transmissionsforbindelser mellem Norden og Kontinentet. Disse forbindelser vil kunne sikre en udnyttelse af de store vindkraftressourcer i Norden i det samlede nordeuropæiske marked.

De danske styrkepositioner på energiområdet – vind, kraftvarme på biomasse og fjernvarme – ser ud til også i fremtiden at være nøgleteknologier i Nordeuropa. En strategi, hvor Danmark satser helhjertet på at udbygge disse styrkepositioner, vil derfor være hensigtsmæssig i en fremtid med fokus på klima, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet.

Analysen er finansieret af DONG Energy og Vestas Wind Systems.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen