Veje til en fossilfri energiforsyning

Affald, bioenergi, geotermi | maj 2010 - september 2010

Ea Energianalyse undersøgte el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at reducere udledningen af CO2.

CO2-neutral el- og varmeforsyning med vindkraft og biomasse-kraftvarme

Analysen viste, at Danmark kan få en CO2-neutral el- og varmeforsyning, hvor vindkraft og biomasse-kraftvarme er nøgleteknologierne. Fjernvarmen spiller i den forbindelse en væsentlig rolle i indpasningen af de store mængder vindkraft.

Selv massive investeringer i transmission vil være rentable

Samtidig viste analysen, at der er økonomi i endog meget store investeringer i transmissionsforbindelser mellem Norden og Kontinentet. Disse forbindelser vil kunne sikre en udnyttelse af de store vindkraftressourcer i Norden i det samlede nordeuropæiske marked.

De danske styrkepositioner på energiområdet – vind, kraftvarme på biomasse og fjernvarme – ser ud til også i fremtiden at være nøgleteknologier i Nordeuropa. En strategi, hvor Danmark satser helhjertet på at udbygge disse styrkepositioner, vil derfor være hensigtsmæssig i en fremtid med fokus på klima, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet.

Analysen var finansieret af DONG Energy og Vestas Wind Systems.