Biomasse i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner – analyse af forsyningskæder

Affald, bioenergi, geotermi | april 2010 - juli 2010

Ea Energianalyse har for Innovationsnetværket for Biomasse, INBIOM, (tidligere Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, CBMI) gennemført en forsyningskædeanalyse af udvalgte biomasseressourcer og vurderet mulighederne for øget produktion og anvendelse af biomasse til kraftvarmeproduktion i Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. De udvalgte ressourcer omfatter husdyrgødning til biogas, halm, resttræ samt energiafgrøder til kraftvarmeproduktion.

På baggrund af den nuværende energistruktur og de fremtidige mål for kommunerne har projektet analyseret mulighederne for øget anvendelse af biomasse til energiproduktion og konsekvenserne af at udnytte den enkelte ressource. Ligeledes er de miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af at udnytte de forskellige typer biomasse til kraftvarmeproduktion analyseret.


En del af projekt Enercoast
Analysen indgår som en del af projektet Enercoast, som skal udvikle et marked for biomasse til energi rundt om Nordsøen i et samarbejde med tyske, engelske, norske og svenske partnere. Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) leder den danske del af projektet.