Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2010 - juli 2010

Ea Energianalyse har vurderet rammevilkårene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark sammenlignet med udvalgte lande i EU. Formålet med analysen er at vurdere de danske anlægs konkurrenceevne efter ikrafttræden af affaldsdirektivet, hvor erhvervsaffaldet bliver liberaliseret.

Import eller eksport af erhvervsaffald?

Analysen indeholder en vurdering af, om erhvervsaffaldet som hovedregel vil bevæge sig ind i Danmark eller ud af Danmark på grund af konkurrenceforvridende forskelle i anlæggenes omkostninger. Der redegøres blandt andet for forskelle i afgiftsstrukturer og el- og varmepriser, som kan påvirke import og eksport af forbrændingsegnet erhvervsfald til og fra Danmark.