Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2010 - juli 2010

Ea Energianalyse har vurderet rammevilkårene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark sammenlignet med udvalgte lande i EU. Formålet med analysen er at vurdere de danske anlægs konkurrenceevne efter ikrafttræden af affaldsdirektivet, hvor erhvervsaffaldet bliver liberaliseret.

Import eller eksport af erhvervsaffald?

Analysen indeholder en vurdering af, om erhvervsaffaldet som hovedregel vil bevæge sig ind i Danmark eller ud af Danmark på grund af konkurrenceforvridende forskelle i anlæggenes omkostninger. Der redegøres blandt andet for forskelle i afgiftsstrukturer og el- og varmepriser, som kan påvirke import og eksport af forbrændingsegnet erhvervsfald til og fra Danmark.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen