Udviklingen i elpriserne

Danmark | maj 2010 - juni 2010

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen gennemført en ny undersøgelse af udviklingen i elpriserne siden 1995.

I rapporten belyses udviklingen i elpriserne fra 1995 til 2009 for forskellige forbrugergrupper, og det diskuteres, i hvilken grad udviklingen kan forklares ved liberaliseringen af elmarkedet. Fokus er på priserne før afgifter. Der redegøres særskilt for PSO-tariffen.

Størst stigning i husholdningernes elpriser

Det fremgår bl.a. af rapporten, at elprisen for husholdninger i faste priser er steget 42 pct. fra ca. 60 øre/kWh i 1995 til ca. 85 øre/kWh i 2008/2009. For industriens vedkommende er elprisen steget 11 pct. fra ca. 45 øre/kWh til ca. 50 øre/kWh. Husholdningernes elpris var i 1995 33 pct. højere end industriens. I 2008/2009 var denne forskel vokset til 70 pct.

Industriens elpris er reduceret

Når udviklingen i elpriserne korrigeres for stigningen i kulprisen, effekten af CO2-kvoterne og den prissænkende effekt af den støttede elproduktion, er husholdningernes elpriser steget 21 pct. fra 1995 til 2008/2009, mens industriens elpris er reduceret med 16 pct.

Anbefalinger

Der peges på, at reguleringen af forsyningspligtprisen kan ændres – og vil kunne give anledning til et prisfald på 10-15 pct. (før afgifter). Endvidere anbefales det at forbedre Elpristavlen, således at det bliver nemmere at vælge elleverandør. Endelig peges på en mulig stramning af reguleringen af monopolselskaberne og på potentialet for at udnytte de eksisterende fjernaflæste elmålere bedre.